To see news, leave a comment or suggest updates please click HERE.

Syria-Map 04 (Idlib,Aleppo Terrain and Roads)

 

Al-Akrad Mountains

Tal Hasel

Mir Al Houssain district

Duwayrinah

Tiyarah

Tal Ta'anah

Zarzur

Al Ghali

Sinay

Manasheer

Bureij

Shqayyef

Owaija

Haydariyeh

Hanano

Jabal Badro

Hamra

Karam Al Qasr

Myassar

Sakhur

Bostan Pasha

Midan

Ashrafiyeh

Nayrab

Marjeh

Old City

Quasar

Fardos

Salheen

Aziza

Shaykh Lutfi

Shaykh Said

Quarry

Ramousah

Sherfee

Zarazir

Salahadin

Kawakibi

Masharqa

Shaykh Maqsoud

Resafa

Kafr Naha

Kafr Hamra

Layramoun

Khalidiyeh

Waffa

Zahraa

New Aleppo

Hamdaniyah

Al Hikma

1070

Rashidin

Khan Al Assal

blackbox

Mushrafat Tal Tutun

Mazyounat Humur

Khirbat Uqla

Atshanat Jubb Miri

Duroubiyah Kabirah

Ras al Ayn al Ahmar

Khirbat Sa'in

3d-transparent-glass-icon-arrows-arrowhead-solid-r

Qawas

Wadhah

3d-transparent-glass-icon-arrows-arrowhead-solid-r

Shaikh Abyad

Mahunah

Abu Tinah

Ras al Ayn Humur

Arbaah Kabirah

Umm Izam

Arbaah Saghirah

Haymar Jaws

Abbu Jabbar

Kitah

Umm Kharaz

Majmuah

Khirbat Zib

Jub al Sultan

Nabatah

Qasr al Bureij

Mazra'ah

Fikhah Saghirah

Amiyah

Zammar

Sukkariyah

Tafriat Saghirah

Toulou Hazmar

 

2nd Division

IRGC

NDF

Al-Turkuman Mountains

Latakia, Idleb and Aleppo

Please suggest updates in "Comments box" on Talk page. Don't forget to include the source of you info, please.

Ankawi

Qal'at al Madiq

Hawash

'Amaqiyah

Quarqur

Kafr Shalaya

Kafr Ata

Musbin

Qmenas

Ayn Shib

Ghafar

Arshani

Kafarya

Sayfat

Anadan

Hayyan

Bayanoon

Rasm An Nafal

Shallah Kabirah

Rahib

Qyrbatiyah

Al Bab

Umm Amud

Hakla

Abu Darikhah

Qubaybat Abu

al Huda

Tulaysiyah

Zughba

Atshan

Al Rami

Hamamiyat

Buraydij

Habit

Khirbat Abidin

Qarah

Sahriyah

Fuqay

Kursaa

Marrat al Seen

Hzarrin

Ma'arat Hurmah

Shaykh Mustafa

Naqayyar

Abr Bayt Sayf

Kuraym

Mrdash

Jujube

Huwayz

Qaber Fiddah

Judaydah

Katrat Al Rayham

Nobol Al Khateeb

Ayn Sulaymu

Ayn Rayhaniyah

Furaykah

Joureen

Kharab ash Shaykh

Ayn Hammam

Bahsa

Ghani

Shaykh Sindiyan

Ishtabrak

Kufayr

Kafr Abid

Balas

Azzan

Al Waddihi

Rasm Bakru

Rasm Ukayrish

Rasm Al Shaykh

Diyman

Rasm As Safa

Kafr Akkar

Zaraa

Adnaniyah

Jalaghim

Ja'arah

Aqrabah

Umayriyah

Burj Ar Rummayn

Humayrah

Abtin

Sabiqiyah

Qarrasi

Muntar

Banan

Sarj Fari

Qanatrat

Buridah

Muryamayn

Baluzah

Burj 'Izzawi

Abo Abdah

Tall 'Anbar

Madrasah

Tayyibah

Kafr Hawt

Magharat Al Shibli

Tat

Hubashiyah

Qabtin

Junayd

Fajdan

Al Burj

Al Hummam

Kharabrash

Assan

Bachmra

Suwayyan

Al Hajib

Abu Jalbus

Kafr Abbas

Ayn Al Jwaz

Ghunaymiyah

Ruwaysa

Kafarya

Kawm

Sinjar

Sar'a

Juhman

Harmala

Rasm an Niyas

Tall Daman

Ramleh

Rezemah

Burj Subaynah

Murabba't Sallum

Murabba't Bishah

Rasm Al Kar

Mazra'at Al Rahib

Rasm Ghumaymah

Hawayir

Jubb Al Tinah

Umm Jurayn

Hamidiyah

Fafin

Tell Jibin

Mallah

Square Red1

Nab' Al Murr

T. Kashir

T. Salmu

Buraghayti

Kastanah

Bashiriyah

Mahambel

Nabatah

Balattah

Tartiyah

 

Barzaniyah

Quashutah

Bash Kuy

Sad'aya

Azziraa

Ain 'Assan

Abu Tabbah

Khirbat Martin

Babinnis

Talmenes

Sha'lah

Nayrabiyah

Ta'nah

Jubah

Qaramil

Tall Qarah

Muslimiyah

Tall Sha'ir

Kafr Saghir

Bishlaymoun

Kanista Naklah

Airplane-blue2

Kafr Najd

Hish

Termanin

Al Jinah

Ouram al Sughra

Abu Jurayn

Nubl

Ma'ar Shamshah

Aldier al Sharqi

Ma'ar Shimarin

Durin

Marran

Tadif

Al Rahjan

Haymaimat

Mustarihah

Fu'ah

Kabir

Fayloun

Kurin

Muqbalah

Nahlaya

Rashadiyah

Jubb Awad

Hijarat Al Kabirah

Hijarat Al Saghirah

Sahan

Silli

Jinaqrah

Besenkool

Aliya

Baydar Shams

Qursaya

Mansoura

Dayr Hanna

Zgaro

Mulq

Square Red1

Brabishbu

Bahlouiyah

Shilfatiyah

Sinjwan

Shamiyah

Siano

Airplane-red2

Dibbash

Muzayri'ah

Ad Durra

Bayt Ablak

Toros

Kafrinjah

Ghassaniyah

Misheek

Aleppo Int. Airport

Kharkiz

Marbelt

Maqbalah

Ain Hamra

New Zayzoun

Huwa

Mount Sheikh Ali

Mushayrifah

Wahshiyah

Halishah

Animated Arrow Green Animated Shield Medium Red

Sararifiyah

Animated Shield Small Green Animated Shield Small Green 3d-transparent-glass-icon-arrows-arrowhead-solid-r 3d-transparent-glass-icon-arrows-arrowhead-solid-r 3d-transparent-glass-icon-arrows-arrowhead-solid-r 3d-transparent-glass-icon-arrows-arrowhead-solid-r Animated Shield Small Green

Zayzoun

Tal Waset

Qahira

Fawru

Jabbul

Khasaf

Qurayn

Rasm Al-Abad

Animated Shield Small Green Animated Shield Small Green Square Green1

Kabarah

Al Aziziyah

Salihiyah

Huvayjinah

Tell Na'am

Umm Al Amad

Fah

As Sin

Jeb Ghabishah

Jubb al Kalb

Arbid

Rasm Abbud

Humaymah Kabirah

Halabiyah

Qutbiyah

Bayt Awan

Tel Alam

Zeyara

Khirbat Naqous

Umm Arkilah

Ayn Sabil

Bani

Animated Shield Small Red

Musharifa

Bashkuy

Khuwayn al Kabir

Abu 'Umar

Abu Dali

Mashrafah

Tall al Khizanah

Umm ar Rajim

Tall al-Shaykh

Furayji

Niha

Muqah

Umm Haratayn

Ahras

Misqan

Safsaf

Nasiriyah

Hadadeen

Zaytuni

Shughaydilah

Hezbollah

Harakat Ahrar Al-Sham

Suqour Al-Sham

Halasah

Zitan

Birnah

Zerbeh

Kafr Joum

Qammari

Arnaz

Miznaz

Kafr Halab

Ma'arrat al-Na'san

Abu Ruwayl

Murayqis

Mashrafat al-Murayj

Buwaydah as Saghirah

Batranah

Dakwanah

Tell Sabin

Ayoubiyah Farms

Sufayrah

Itriyah

Judaydah

 

NDF

66th Brigade of the 10th Tank Division

 

 

3d-transparent-glass-icon-arrows-arrowhead-solid-r

Muslokhah

Marami

Qal'at al-Huways

87th Brigade of the 11th Tank Division

Jumaymah

103rd Brigade of the Rep. Guard

Hamidah

Animated Shield Small Green

Tell Dadin

Kafr Haddad

Matakh

Aziziyah

Tulaylat

Al Eis

Dhahabiyah

Qaramil

Atshanah Gharbiyah

Atshanah Sharqiyah

Hawbar

Qurayhah

Jazraya

Dulamah

Khirbat an Nuwayha

3d-transparent-glass-icon-arrows-arrowhead-solid-r

Tell Mamou

Mughayr

Makhalah

Maryudah

Banes

Tal Hadya

Helicopter-green

Kusaybah

Bawabiyah

Jubb Kass

Talhiyah

Karratin

Kousniyah

Tell Bajer

Rasm Al Eis

Umm Atabah

Abad

Huwayr Al Eis

Zammar

Tell Allush

Jubb Al-Za’rzur

Kataebat Al-Ba’ath

Animated Shield Medium Red

IRGC - Iranian Revolutionary Guard Corps, NDF - National Defense Forces, SSNP - Syrian Social Nationalist Party

FSA - Free Syrian Army HTS - Hayyat Tahrir al Sham

Kuwayris Sharqi

Animated Shield Small Red

Syrian Social Nationalist Party

Daghmashliyah

Rashwan

Nasr Allah

Qatar

Hattabat

Tell Sherbae

Ayn al-Jahsh

Ayishah

Sheikh Dan

Ayn al Jamajimah

Animated Shield Small Red Animated Shield Small Red

Umm Al Marra

Tall Ayyub

Umm Zulaylah

Zuwayk

Malik

Saraya

Rayyanah

Karabacakli

Kizildag

Sukkariyah

Kabanah

Ikko

Al Katf

Animated Shield Small Red

Aqulat 'Aqulah

Tell Al Ahmar

Jubb Al-Ahmar

45th Regiment of the 1st Arm. Division

Hakoura

Ghadder

NDF

Jabal Zahiya

Saraf

Bayt Znaan

Khab Al Jawz

Arafit

Mughayriyah

Bayt Faris

Qalajiyah

Al Hamra'

Shuwaylekh

Animated Shield Small Red

Saibiyah

Hilwah

Bayt Mulk

Tell Huwayr

Jebel Al Noba

Mughir

Khalidiyah

Khan Tuman

Bayt ‘Ayyash

ICARDA

Jurouf

Najjarah

Shamsa

Hayat

Kadin

Kafr Dulbah

Binjazi

Hawr

Ayn Al Bayda

Animated Shield Small Red

Touma

Miltafah

Ajjouziyah

Surayb

Marj Khawka

Rasm as-Sirhan

Sabahiyah

Kindisiyah

Ruweisat Qabib

Qasab

Baradun Dam

Shield Small Red

Amlik

Airplane-red2

Chavkaran

Tafahiyah

Tell Marran

Rayhaniyyah

Wadiah

Jubb Al Safa

Teibah

Afesh

Tannouza

Ateera

Mezzin

Ayn Al Asharah

Marj Az Zawiyah

Tell Maksour

Duwayr Zaytoun

Nawarah

Marasat Al Khan

Hardatnin

Mayer

Turkey

Bab Al Hawa

Animated Shield Small Red

NDF

Animated Shield Small Red

 

Tannurah

Barlahiyah

Animated Shield Small Red

Tel Handarat

Animated Shield Small Red

Handarat

Bruma

Ballah

Shillif

Duwayrikah

Animated Shield Small Red Square Red1 Square Red1

Jubbayn

Ard Al Wata

Hakur Tahtani

Nashaba

Barza Tahtani

Hamrat

852

Sardah

Qulay'ah

Umm Miyal

Abu Al Karuz

Mount Shabeeth

Jabal Qamou'

Jabal Zayyah

Hawr

Animated Arrow Green

Jaish Al Islam

Jabal Qalah

Amiriyah

Animated Shield Small Red Animated Shield Small Red Animated Shield Small Red Animated Shield Small Red

YPG

Amad Talteneh

Tel Rehal

Sheikh Kef

Deir Antah

Sirbus

Muntar

Dourea

Herbesa

Dagliyash

Azraq

Kufayr

Baratah

Birat Al Bab

Rasm Al Alam

Madiouna

Deir Qaqe

Shamawiyah

Tardin

Soran

Rasm Al Abd

FSA

Turkish Army

Animated Shield Small Red

Shurfah

Doumane

Magharah

Rasm al Kama

Rasm al Kabir

Mazburah

Rasm Harmal

Manatir

Kayariyah

Tell Sous

Tell Ahmadiyah

Rasm Kroum

Mount Sulaym

(516m)

Rasm Al Sheikh

Shanhasa

Janat Abu Jidhah

Um Alamad

Qasr Hadlah

Ayashia

Animated Shield Small Red

Falah al Rabu

Animated Shield Small Green Animated Shield Small Green

Mamurah

Arrow Red Small

Mushayrifah

Jub Al Khafi

Abo Kahef

Amudiyah

Halesiyah

Taiha Twimat

Jaiah

YPG/SDF

Birah

Haymar Labdah

Kajali

Kir Khagil

Manbara

Abu Khatar

Jannat Saghir

Taiarah

Ateeja

Abu Jadha

Attawiyah

Maradah Kabirah

Khafsah

Dukhayrah

Shield Small Red

Samiyah

Jubb Abyad

Shield Small Red

Umm Miyal

Shield Small Red

Safa

Qasr Sallum

Rasm Dawalli

Khirbat Hajj Abidan

Sakariyah

Khirbat Madinat al Far

Jarah Kabir

Jubb Madi

Rasm Khamis Gharbi Saghir

Abu Maqbarah

Jufayrat Ghazal

Rasm Khamis Sharqi Kabir

Aqra

Shield Small Red

Ad Durra

Babiri

Asmiyah

Humaymah Saghirah

Rasm Harmel

Zubayda

Hazzaza

Shuraymah

Jannat Salamah

Tell Akoulah

Lalat Muhammad

Qusayr

Jafar Mansour

Jafrah

Adasah Khaliliyah

Rasm Fallah

Abu Maqbarah al Saghirah

Tal Hassan Train Station

Airplane-red2

Train Station

NDF

Zakiyah Crossroad

124th Brigade of Rep. Guard

Rasem Hammam

Arrow Red Small Shield Small Red Arrow Red Small

Tal Khinzir

Mushayrifah

Qahiran

Hamdaniyah

Tamat Khalifah

Arafa

Sukayk

Qasr Ibn Wardan

Rasm Hamam

Abu Khanadiq

Animated Shield Small Red Arrow Red Small

Hay’at Tahrir Al-Sham (Al-Nusra)

Ard Zurzur

Tuwaybah

Qasr Abyad

Shaykh Barakah

Shuwayb

Murayjib

Tall Amara

Nasiriyah

Luwaybiyah

Ruwaydah

Bashkun

Kafrayya

A'Jaz

Karratin Kabirah

Shar'ah

Umm Ghuraf

Thuwwalil

Umm Ghubar

Umm Amad Qabli

Umm Hutah

Qa'r Ghazal

Umm Wadi

Abub Jurah

Malihah Saghirah

Malihah Kabirah

Uwayjat Qa'na

Hamidiyah Ash Shadad

Rasm Madahish

Qaytal

Jafr

Zifr Kabir

Zifr Saghir

Magharah Marzah

Halban

Khuraybah

Hulwiyah

'Uwayd

Ibayd

Umm Amud

Umm al Khalakhil

Jubb Khafi

Munbatih

Azilah

Duwadiyah

Tarfawi

Dahiriyah

Rasm Tihah

Izah

Ablah

Baydah

Malulah

Jubb Uthman

Aqlah

Dalala

Airplane-red2

Tell Khatrah

Tell Aghar

Ras Ayn

Baris

Tell Sultan

Tell Touqan

Mushayrifah

Salamin

Animated Shield Small Red

Turkish Army

Anbaz

Rasm Ahmar

Maar Shamali

Turkish Army

NDF

"Tiger Forces"

4th Division

Guvecci

Khirbet al Jawz

Qasabiyah

Animated Shield Small Red Animated Shield Small Red Arrow Blue Small Animated Shield Small Red Animated Shield Small Red Animated Shield Small Red

5th Corps

Tell Mardikh

Kafr Amim

al Nayrab

Animated Shield Small Red

Ma'arat Dibsah

Kadourah

Dadikh

al Tarnaba

Binin

Ruwayha

Animated Shield Medium Red

Turkey

Animated Shield Small Red Animated Shield Small Red Animated Shield Small Red Animated Shield Medium Red Animated Shield Small Red Animated Shield Small Red

Adjel

Bashnatrah

Anjarah

Qabtian al Jabar

Tuqad

Khan Safra

Mawzrah

Kafr Batikh

Animated Arrow Green